9/5/10

PDI+NEE


Avantatges de treballar amb PDI amb alumnat amb NEE segons l'Escola Costa i Llobera en els moments de treball en petit grup :

  • Augment de la seva motivació per les feines proposades ja que davant la PDI tenen gran expectació, participen en l’aprenentatge per utilitzar l’eina i en l’aprenentatge dels continguts que es treballen amb ella.

  • La utilització de la PDI fomenta la ubicació espacial i el control del propi cos, el nen busca en un espai gran (la PDI) la icona que necessita, la informació que li cal, el lloc on ha de continuar traçant... Explora l’espai que l’envolta perquè en té la necessitat.
  
  • També hem comprovat que facilita el treball motriu donant com a resultat una bona presentació dels treballs realitzats, tant en dibuix com en el traç de lletres i números. Al mateix temps permet accedir a l’alumne a coneixements i pràctiques del nivell al que està  escolaritzat.

  • Aquests treballs es poden imprimir i incloure’ls a l’àlbum.

  • Als nens als quals els costa la simbolització, la PDI els facilita fer processos abstractes a partir del seu propi cos. Això els facilita millorar el seu procés d’aprenentatge. (per exemple, pintar amb la mà a la PDI sense pintura real).

  • Una altra avantatge de la PDI és que hi ha molts recursos ja fets i el professorat pot muntar sessions fàcilment.

  • Augmenta la implicació de l’alumne i l’eficàcia de la sessió de treball ja que l’execució de l’alumne és més ràpida al facilitar-li l’aspecte motriu de la tasca i permet ser més flexible perquè facilita la construcció conjunta de significats i tenir a l’abast els recursos necessaris per respondre a les necessitats que vagin sorgint en el moment dins una sessió.
  
  • El treball amb la PDI afavoreix el treball cooperatiu entre els alumnes de manera que no sempre l’adult marca el ritme. El fet de compartir visualment el procés de la tasca que es realitza afavoreix que els alumnes amb NEE vagin seguint aquest procés i no perdin el fil.

Pel que fa a l’atenció dins el grup-classe del/la mestre/a d’EE juntament amb la tutora, la utilització de la PDI:

  • Afavoreix la inclusió dels nens  amb dificultats d’aprenentatge i els dóna especial protagonisme al poder ensenyar als companys una nova eina.
  • Afavoreix que els alumnes en general coneguin i emprin la PDI i es beneficiïn dels seus avantatges

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts with Thumbnails